ÜLD- JA MÜÜGITINGIMUSED

1. Käeolevad MTÜ Piidivabrik (edaspidi nimetatud Piidivabrik või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Piidivabriku e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse müügilepingust.

3. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Kliendilepingus sätestatust.

4. Piidivabriku e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on märgitud Laoseis. Kaubad, mille juures on märge “Laost otsas”, on laost otsa lõppenud. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

5. Piidivabrikul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

Kui Piidivabrikul ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

OSTU SOORITAMINE

6. Tooted tellitakse e-poe kodulehelt aadressiga www.piidvabirk.com, kus need asetatakse ostukorvi ja ostukorvi sisu eest tasutakse kassateenuse kaudu. Kui olete jõudnud endale sobiva toote välja valida, tuleb jälgida hoolikalt kas tootel on ka suuruse valik (näiteks t-särgid, pusad, kleidid ja teised sarnased tooted). Pärast suuruse valikut tuleb valida toote kogus ja seejärel lisada toode ostukorvi. Kui ostukorvis on teie poolt valitud toode või tooted, olete üle kontrollinud suuruse ja toote kogused, saate maksma asuda vajutades mine maksma nuppu. Edasi palutakse teil täita toote ostmiseks ja kättetoimetamiseks vajalikud andmed. Pärast andmete sisestamist tuleb valida sobiv toote kättesaamiseks sobiv pakiautomaat ja valida maksmiseks sobiv pangalink ja tasuda makse läbi valitud panga. Seejärel saate kinnitava kirja makse toimumisest ja sellega ongi ostuprotsess läbi.

7. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

8. E-poe kaupade eest saab tasuda Eurodes läbi Maksekeskuse poolt pakutavate Eesti pangalingide kaudu. Maksta saab ainult Eurodes.

9. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse ühendust hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

KOHALETOIMETAMINE, TARNEAEG JA SAATEKULU

10. Keskmine tarneaeg Eestis on 3-5 päeva teie poolt valitud pakiautomaati. Saatekulu 4.90 eurot.

11. Kaup saadetakse tellimuses sisestatud tarneaadressile . Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Piidivabrik võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA VAIDLUSED

12. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud.

13. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile piidivabrik@gmail.com. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (ka postikulu, kui selle kandis Tarbija) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.

14. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

15. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Piidivabriku e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

16. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: MTÜ Piidivabrik, Kase 2, Orissaare, Saaremaa vald või e-posti aadressile: piidivabrik@gmail.com. Kauba tagastamisel lepitakse kokkuleppel kauba tagastamise viis ja koht.

17. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid
ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

18. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee

No products in the cart.